18-29 YAŞ ARASI GENÇ GİRİŞİMCİ DESTEĞİ

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu 20. Maddesi:

“Ticari, zirai veya mesleki faaliyeti nedeniyle adlarına ilk defa gelir vergisi mükellefiyeti tesis olunan ve mükellefiyet başlangıç tarihi itibarıyla yirmi dokuz yaşını doldurmamış tam mükellef gerçek kişilerin, faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarının 75.000 Türk lirasına kadar olan kısmı, aşağıdaki şartlarla gelir vergisinden müstesnadır”.

29 yaş altı girişimciler,

  • Üç vergilendirme dönemi boyunca vergi öncesi kazançlarının 75 bin TL’sinden muaflar.
  • 75 bin TL’nin üzeri kazançlar için vergi ödemeye devam edecekler.
  • Bu yaş grubundaki girişimcilerin ilk defa işletme kurmuş olması gerekir.
  • Şahıs İşletmeleri, Adi Ortaklıklar ve Şahıs Şirketleri için geçerlidir.
  • Limited ve Anonim şirket ortakları için geçerli değildir.
  • Kendi işinde bilfiil çalışılması veya işin kendisi tarafından sevk ve idare edilmesi,
  • Adi ortaklık veya şahıs şirketlerinde ortakların da işe başlama tarihi itibarıyla aynı şartları taşıması,
  • Adi ortaklık veya şahıs şirketlerinde mevcut bir şirkete ortak olunmaması gerekiyor.
  • Faaliyeti durdurulan veya faaliyetine devam eden bir işletmenin ya da mesleki faaliyetin eş veya üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan veya kayın hısımlarından devralınmamış olması gerekiyor (Ölüm nedeniyle faaliyetin eş ve çocuklar tarafından devralınması hali hariç)
  • … ve en önemlisi işe başladığınız tarihten itibaren 10 gün içinde bağlı bulunduğunuz vergi dairesine işe başlama bildiriminde bulunmanız gerekmektedir…

error: Sağ tuş engellendi !!